SSS

Ülkelere Göre Hibe Miktarları (2021 ve Sonraki Projeler)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Erasmus+ programında hibe miktarları (2021 Yılı ve Sonraki Yıllara ait Projeler)

(Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği)

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan 600 750
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye 450 600

NOT*:

  • Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenmelidir.
  • Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, önceki yıllarda ilgili kurumda gerçekleşen faaliyetlerden edinilen deneyimler gibi mevcut bilgi ve belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

*2021 Sözleşme Dönemi El Kitabı, sayfa 22, madde 6.2. Süre ve Hibe Hesaplamaları

 

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları (2021 Yılı ve Sonraki Yıllara ait Projeler)

(Personel Ders Verme ve Eğitim Alma)

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (€)
1.Grup Program Ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç
14. Bölge Ülkeleri
162
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan
5. Bölge Ülkeleri
144
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye*   126
Diğer Ülkeler 1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri 180

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

NOT*:

  • Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanır.
  • Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz. (İşletmelerden davet edilen personel için 1 günden kısa olamaz)

*2021 Sözleşme Dönemi El Kitabı, sayfa 39, madde 6.3.1. Gündelik Hesaplamaları 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin