Formlar/Belgeler

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Başvuru Sırasında:

Başvuru Formu (Erişmek için tıklayınız…) *

Bu formu https://app.erasmus.beun.edu.tr adresinden eksiksiz olarak doldurup kaydediniz. Başvuru formunun çıktısını almanıza veya Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim etmenize gerek yoktur. 

* Tüm yazışmalar ve bilgilendirmeler çevrimiçi başvuru formunda beyan ettiğiniz telefon numaraları ve e-mail adreslerinizden yapılacağı için lütfen mail adreslerinizi ve telefon numaralarınızı Başvuru Formunda doğru olarak doldurun ve kontrol ediniz.


Daha Önce Yararlanma (-10 Puan Uygulaması) (Erişmek için tıklayınız…)

Daha önce aynı öğrenim kademesinde hareketlilikten yararlanan öğrencilerden, yararlandığı öğrenim ve staj hareketliliği başına 10 puan düşülür. Hem öğrenim hem staj faaliyetine başvuran öğrencilerin ilanda belirtilen tarihe kadar dilekçeyi doldurarak Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Dilekçesini teslim etmeyen öğrencinin hangi faaliyetinden puan düşürüleceği Koordinatörlüğün takdirinde olacaktır.

Transcript of Records-TOR (Not Çizelgesi)

Başvuru döneminde geçerli olan güncel not ortalamanızı başvuru formuna giriniz. Not ortalamasını eksik ya da yanlış beyan ettiği tespit edilen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılır. Güncel akademik not ortalamaları OBS sisteminden Koordinatörlüğümüzce kontrol edilecektir.

Yabancı Dil Sınav Sonucu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ nun düzenlediği Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmeniz gerekmektedir. Yabancı dil sınavı sonucunun Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü’ne ulaşmasının ardından başvurular arasında başarı sıralaması yapılır. Listede yerleştirilen öğrencilerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.Yerleştirilen Öğrencilerin Yapacağı İşlemler

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi (Erişmek için tıklayınız…)
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi'ni okuyunuz. Koordinatörlüğümüze teslim etmenize gerek yoktur.


Feragat

Herhangi bir nedenden dolayı hareketlilik hakkından vazgeçmek isteyen öğrencilerimiz Feragat Formunu doldurup ofisimize teslim etmelidir. (Erişmek için tıklayınız)
Öğrenim hareketliliği için seçilen öğrencilerin gerekli evrakları Erasmus+ Koordinatörlüğü'ne son teslim tarihi ilanda belirtilmiştir.
1. Bu tarihe kadar yerleştirilen ancak hareketlilikten feragat etmek isteyen öğrenci dilekçeyi Koordinatörlüğümüze teslim etmelidir. 
2. Bu tarihe kadar yerleştirilen, ancak karşı üniversiteye teslim edilmek üzere herhangi bir evrak teslim etmeyen öğrenciler feragat etmiş sayılacaktır. Bu öğrencilerin yerine başarı sıralamasına göre yedekteki öğrencilere hareketlilik hakkı tanınacaktır.

 

Yerleştirilen Öğrencilerin Gitmeden Önce Teslim Etmesi Gereken Belgeler: (Karşı üniversiteye gönderilecek belgeler)

Application Form (Başvuru Formu)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır. Bu form gideceğiniz üniversitenin web sitesinden öğrenci ya da koordinatör tarafından temin edilir. Alternatif olarak, bu form size karşı taraftan e-mail yoluyla da iletilebilir. Doldurulduktan sonra Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü’ne getirilecektir. Bazı üniversitelerin başvuruları sadece çevrimiçi olarak alınmaktadır. 
Yerleştirildiğiniz üniversitenin son başvuru tarihini takip etmeniz gerekmektedir. 

Accommodation Form (Kalınacak Yer için Başvuru Formu)

Misafir olunacak üniversitenin web sitesinde (varsa) bu form da doldurulur. “Başvuru Formu” ile aynı şekilde doldurulur.


Learning Agreement for Studies Guidelines (Erişmek için tıklayınız…)
Öğrenim anlaşmanızı (Learning Agreement) doldurmadan önce rehberi okumanız gerekmektedir.

Erasmus+ Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) (Erişmek için tıklayınız…)

Gönderen ve misafir olunacak üniversitenin bilgilerini içeren belgedir. 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm A tablosunda gidilecek üniversitede alınacak dersleri (Bu dersler bölüm koordinatörüyle birlikte seçilecektir) ve B tablosunda gönderen üniversitede karşılık derslerin yazıldığı bölümdür. 2. bölüm hareketlilik süresince yapılan değişiklikleri içeren belgedir (bkz. Öğrenim Anlaşmasında Değişiklik/Changes to Learning Agreement) 3. bölüm hareketlilik sonrasında doldurulacak, transkript formatında bir belgedir. 1. bölüm hareketlilik öncesi hazırlanıp bölüm koordinatörü onayladıktan sonra, misafir olunacak üniversiteye Koordinatörlüğümüz tarafından imzalanır ve gönderilir. Bazı üniversiteler bu belgeyi çevrimiçi ortamda kabul etmektedir.

 

Yerleştirilen Öğrencilerin Gitmeden Önce Teslim Etmesi Gereken Belgeler: (Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gereken belgeler)

ZBEÜ-Taahhütname (Erişmek için tıklayınız…)

1 çıktı alınarak, ıslak imzalı olarak Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gereken belgedir.

Acceptance Letter / Letter of Intent (Kabul Mektubu / Davet Mektubu) (Erişmek için tıklayınız…)

Öğrencinin hazırlayacağı bir belge değildir. Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından ya da çevrimiçi olarak Erasmus öğrencilerinin isimlerinin gidilecek üniversiteye bildirilmesinin ardından istenir. Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü’ne, bölümünüze ya da sizin ev adresinize gönderilebilir. Size gelmesi durumunda Koordinatörlüğe getirmeniz veya e-posta ile ulaştırmanız gerekmektedir.

Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenim Hareketliliği İçin Hibe Sözleşmesi (Erişmek için tıklayınız…) 

Bu belgenin 3 adet ıslak imzalı kopyasını Koordinatörlüğümüze teslim etmeniz gerekmektedir. Hareketlilik faaliyeti kapsamında katılımcıya mali desteğin sağlanabilmesi için Kurum ve Katılımcı arasında imzalanan belgedir.

Akademik Eşdeğerlik Belgesi (Erişmek için tıklayınız…)

Karşı kurumda alacağınız derslerin döndüğünüz zaman hangi derslere karşılık geleceğini gösteren belgedir. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup fakülte / bölüm koordinatörüne imzalatıldıktan sonra dekanlık onaylı olarak Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Akademik Eşdeğerlik Ders Değiştirme Belgesi (Erişmek için tıklayınız…)

Karşı kurumda alacağınız derslerde değişiklik (ekleme/çıkarma) yapılması gerektiği zaman kullanılacak olan belge. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup fakülte / bölüm koordinatörüne imzalatıldıktan sonra dekanlık onaylı olarak Koordinatörlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Yurt dışında olduğunuz dönemde bu belgeyi bir arkadaşınız da sizin adınıza Koordinatörlüğümüze teslim edebilir.

Hibe Yazısı (Konsolosluk Yazısı)

Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan belgedir. Bu yazının yazılabilmesi için öncelikle davet mektuplarınızın gelmiş olması gerekmektedir.

Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü vize işlemlerinin tümünü yapmaz. Ofisten sadece sizin işlemlerinizi kolaylaştırmak için yazılan bir vize yazısı alırsınız. Diğer tüm vize işlemleri sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu belge konsolosluklar tarafından değişik isimlerle (“Burs Belgesi”, “Erasmus Öğrenci Belgesi”) istenebilir. Ofisten alacağınız vize yazısı bu belgelerin yerine geçmektedir.

Pasaport Harcından Muafiyet Belgesi

Fakülte öğrenci işlerine giderek ilgili matbu dilekçeyi doldurup imzalayarak yine fakülte öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Dilekçenin karşılığında alacağınız belge ile Nüfus Müdürlüğünden pasaportunuzu harçsız olarak alabilirsiniz. Eğer ilk kez pasaport çıkartıyorsanız ya da pasaportunuzun yenilenmesi gerekiyorsa sadece pasaport cüzdan bedeli ödemeniz gerekmektedir.

Sağlık Sigortası

SGK kapsamında anlaşmalı olunan ülkeler dışındaki ülkelere gidecek olan öğrencilerimizin gittikleri ülkede kalacakları tarihleri kapsayan, ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayacak sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Pasaport Fotokopisi

Vize Fotokopisi

Euro Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat Bankası'ndan açılması zorunludur)

Çevirimiçi Dil Sınavı

Hareketlilik faaliyeti başlamadan önce ve tamamlandıktan sonra öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bu sınav başvuru sistemine kaydettiğiniz e-posta adresinize gönderilmektedir.

Arrival Form (Varış Belgesi) (Erişmek için tıklayınız…)

Hareketliliğin gerçekleştirileceği üniversiteye varıldığında, gidilen üniversitenin koordinatörlüğünden belgenin doldurularak Koordinatörlüğümüze e-posta yoluyla ulaştırılması sağlanmalıdır.

 

Hareketlilik Faaliyetini Tamamlayan Öğrencilerin Döndükten Sonra Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)

Döndüğünüzde Learning Agreement belgenizin son halinin orijinalini ([eğer yapılmışsa] tüm değişiklileri gösteren ve en güncel hali) Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü’ne teslim etmeniz gerekmektedir.

Transcript of Records-TOR (Not Çizelgesi)

Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin İngilizce not çizelgesi. Erasmus Programı Koordinatörlüğü’ ne teslim edilmelidir.

Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası) (Örnek Belgeye erişmek için tıklayınız…)

Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini gösteren belgedir. Bu belge, döndükten sonra Erasmus Programı Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

Vize fotokopisi

Pasaportunuzun vize sayfalarının fotokopilerini (ya da taramalarını) Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü’ne teslim etmelisiniz. (Belgenin aslına bakılacaktır)

1. Yurtdışındaki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar).

2. Türkiye’deki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar).

Öğrenim Nihai Rapor Formu (E-posta adresinize gönderilecektir)

Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.

Çevirim içi Dil Sınavı (OLS)

Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin