Kalite

Erasmus Policy Statement

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) uluslararası değişimin giderek ivme kazanan süreci kapsamında Erasmus+ Programını yükseköğretimde Bolonya Sürecini uygulamak için bir araç olarak tanıyarak uluslararasılaşmayı taahhüt eder. Erasmus+ programı 19 ülke ile olan yaklaşık 150 ikili anlaşmasıyla Üniversitenin uluslararası faaliyetinin önemli bir açısıdır. ZBEÜ, AKTS kredi sisteminin kullanımını tam olarak benimsemiştir ve AKTS kredi sistemi AB eğitim faaliyetlerine öğrencilerimizin katılımını geliştirmek için tamamen uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Erasmus+ programına katılmaları ve öğrenimlerinin en az bir dönemini Erasmus+ programı kapsamında AB ülkelerinde sürdürmeleri konusunda teşvik edilmektedir. Bu amaçla, Erasmus+ Değişim Programı Koordinatörlüğü düzenli olarak öğrencilerle toplantılar yapmakta ve bu toplantılarda Programdan daha önce faydalanan öğrencilerin, hareketlilik yapmayı hedefleyen öğrencilerle buluşmaları ve tecrübe paylaşımı yapmaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte, personel hareketliliği akademik değişimi, araştırmayı, müfredat geçerliliğini ve gelişimi sürdürmek için desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Uluslararası bir üniversite olan ZBEÜ öğrenci motivasyonunu yükseltmek ve Programa katılımını arttırmak için her türlü desteği sağlamaktadır  ve çeşitli iletişim araçları ile Erasmus+ programı hakkında sürekli bilgi paylaşımı yapmaktadır. Erasmus+ değişim sürecinde seçimin objektif, şeffaf ve verimli olması için bütün önlemler alınmıştır. Üniversitemizin gelecekteki amacı gelen öğrenci ve personelini arttırmaktır.

Müfredatta yürütülen bütün programların ve derslerin bilgi paketlerine üniversite internet sayfasından ulaşılmaktadır. ZBEÜ eğitimin ve araştırmanın kalitesini arttırmak için Avrupa entegrasyonuna büyük önem vermekte ve her türlü çabayı göstermektedir. Eğitim, araştırma ve öğrenci ve personel hareketliliği, uluslararası müfredatın uluslararası akreditasyonu ve gelişimi gibi öncelikli alanlara birimlerin ve Üniversitenin stratejik planlarında yer verilmektedir. Bu sayede uluslararasılaşma faaliyetleri açısından gerçekçi bir yaklaşım sağlanabilmekte ve uluslararasılaşma politikaları geliştirilebilmektedir.

Erasmus Politika Bildirgesi üniversitemizin Avrupa Eğitim Alanına ve Erasmus+ Programına bağlılığını beyan etmektedir. Bu yüzden Erasmus+ Programı ile ilgili tüm faaliyetlerin çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ZBEÜ camiasına duyurulması sağlanarak görünürlük ve tanınma sağlanmaktadır. Erasmus+ programı kapsamındaki faaliyetler konusunda ilgi ve isteği artırmak amacıyla çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Üniversitemiz cinsiyet, din, ırk, yaş ve fiziksel engellilik gözetmeksizin bütün bireylerin Erasmus+ programından yararlanmasını sağlama amacıyla kalite odaklı çalışmalarına devam etmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin