Formlar/Belgeler

Öğrenci Staj Hareketliliği

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Başvuru Sırasında:

Başvuru Formu (Erişmek için tıklayınız…) *

Bu formu https://app.erasmus.beun.edu.tr adresinden eksiksiz olarak doldurup kaydediniz. Başvuru formunun çıktısını almanıza veya Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim etmenize gerek yoktur. 

* Tüm yazışmalar ve bilgilendirmeler çevrimiçi başvuru formunda beyan ettiğiniz telefon numaraları ve e-mail adreslerinizden yapılacağı için lütfen mail adreslerinizi ve telefon numaralarınızı Başvuru Formunda doğru olarak doldurun ve kontrol ediniz.

Daha Önce Yararlanma (-10 Puan Uygulaması) (Erişmek için tıklayınız…)

Daha önce aynı öğrenim kademesinde hareketlilikten yararlanan öğrencilerden, yararlandığı öğrenim ve staj hareketliliği başına 10 puan düşülür. Hem öğrenim hem staj faaliyetine başvuran öğrencilerin ilanda belirtilen tarihe kadar dilekçeyi doldurarak Erasmus+ Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir. Dilekçesini teslim etmeyen öğrencinin hangi faaliyetinden puan düşürüleceği Koordinatörlüğün takdirinde olacaktır.

Acceptance Letter / Letter of Intent (Kabul Mektubu / Davet Mektubu) (Erişmek için tıklayınız…)

Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi: Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkılarının yazıldığı staj yapılacak kurumdan öğrenci tarafından alınacak imzalı ve onaylı belgedir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir. Kabul mektubu örneğini yukarıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Transcript of Records-TOR (Not Çizelgesi)

Başvuru döneminde geçerli olan güncel not ortalamanızı başvuru formuna giriniz. Not ortalamasını eksik ya da yanlış beyan ettiği tespit edilen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılır. Güncel akademik not ortalamaları OBS sisteminden Koordinatörlüğümüzce kontrol edilecektir.

Yabancı Dil Sınav Sonucu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’ nun düzenlediği Erasmus Yabancı Dil Sınavına girmeniz gerekmektedir. Yabancı dil sınavı sonucunun Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü’ne ulaşmasının ardından başvurular arasında başarı sıralaması yapılır. Listede yerleştirilen öğrencilerin aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi (Erişmek için tıklayınız…)
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi'ni okuyunuz. Koordinatörlüğümüze teslim etmenize gerek yoktur.

Feragat

Herhangi bir nedenden dolayı hareketlilik hakkından vazgeçmek isteyen öğrencilerimiz Feragat Formunu doldurup ofisimize teslim etmelidir. (Erişmek için tıklayınız)
Staj hareketliliği için seçilen öğrencilerin gerekli evrakları Erasmus+ Koordinatörlüğü'ne son teslim tarihi ilanda belirtilmiştir. 
1. Bu tarihe kadar yerleştirilen ancak hareketlilikten feragat etmek isteyen öğrenci dilekçeyi Koordinatörlüğümüze teslim etmelidir.  
2. Bu tarihe kadar yerleştirilen, ancak davet mektubunu teslim etmeyen öğrenciler feragat etmiş sayılacaktır. Bu öğrencilerin yerine başarı sıralamasına göre yedekteki öğrencilere hareketlilik hakkı tanınacaktır.

Staj yeri veya Tarihi Değişiklikleri

Staj davet mektubunuzu verilen süre içerisinde Koordinatörlüğümüze teslim ettikten sonra herhangi bir nedenden dolayı staj yerinizi ve / veya tarihlerinizi değiştirmek isteyen öğrencilerimiz Koordinatörlüğümüze dilekçe vermelidir. (Erişmek için tıklayınız) Değişiklik taleplerinin gerekçesiyle ve varsa kanıtlayıcı belgelerle birlikte sunulması gerekir. Değişiklik talepleri Koordinatörlük tarafından değerlendirilip karara bağlanır.Yerleştirilen Öğrencilerin Gitmeden Önce Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

Learning Agreement for Traineeships Guidelines (Staj Hareketliliği Rehberi) (Erişmek için tıklayınız…)
Learning Agreement (Staj Anlaşmanızı) doldurmadan önce rehberi okumanız gerekmektedir.

Learning Agreement For Traineeships (Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahhüdü) 
(Erişmek için tıklayınız…) 

Gönderen ve misafir olunacak kurumun/işletmenin bilgilerini içeren belgedir. 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm hareketlilik programının yazıldığı bölümdür. 2. bölüm hareketlilik süresince yapılması gereken değişiklikleri içeren belgedir. 3. bölüm hareketlilik sonrasında staj hareketliliğinin gerçekleştiği kurum / işletmenin onayının ve değerlendirmesinin yer aldığı bölümdür. Hareketlilik öncesi hazırlanıp bölüm / fakülte koordinatörlüğünce onaylandıktan sonra staj yapılacak kurum / işletme tarafından imzalanır ve onaylanır. (belgenin aslı imzalı-mühürlü olarak teslim edilmek şartıyla) taralı kopyası Koordinatörlüğümüze teslim edilir.

ZBEÜ-Taahhütname (Erişmek için tıklayınız…)

2 çıktı alınarak, ıslak imzalı olarak Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gereken belgedir.

Erasmus+ Yükseköğretim Staj Hareketliliği İçin Hibe Sözleşmesi (Erişmek için tıklayınız…)

Hareketlilik faaliyeti kapsamında katılımcıya mali desteğin sağlanabilmesi için Kurum ve Katılımcı arasında imzalanan belgedir.

Hibe Yazısı (Konsolosluk Yazısı)

Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan belgedir. Bu yazının yazılabilmesi için öncelikle davet mektuplarınızın gelmiş olması gerekmektedir.
Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü vize işlemlerinin tümünü yapmaz. Ofisten sadece sizin işlemlerinizi kolaylaştırmak için yazılan bir vize yazısı alırsınız. Diğer tüm vize işlemleri sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu belge konsolosluklar tarafından değişik isimlerle (“Burs Belgesi”, “Erasmus Öğrenci Belgesi”) istenebilir. Ofisten alacağınız vize yazısı bu belgelerin yerine geçmektedir.

 

Pasaport Harcından Muafiyet Belgesi

Fakülte öğrenci işlerine giderek ilgili matbu dilekçeyi doldurup imzalayarak yine fakülte öğrenci işlerine teslim etmeniz gerekmektedir. Dilekçenin karşılığında alacağınız belge ile Nüfus Müdürlüğünden pasaportunuzu harçsız olarak alabilirsiniz. Eğer ilk kez pasaport çıkartıyorsanız ya da pasaportunuzun yenilenmesi gerekiyorsa sadece pasaport cüzdan bedeli ödemeniz gerekmektedir.

Sağlık Sigortası

SGK kapsamında anlaşmalı olunan ülkeler dışındaki ülkelere gidecek olan öğrencilerimizin gittikleri ülkede kalacakları tarihleri kapsayan, ayakta ve yatarak tedaviyi kapsayacak sağlık sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Vize Fotokopisi

Euro Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Ziraat Bankası'ndan açılması zorunludur)

Çevirimiçi Dil Sınavı

Hareketlilik faaliyeti başlamadan önce ve tamamlandıktan sonra öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bu sınav başvuru sistemine kaydettiğiniz e-posta adresinize gönderilmektedir.

Arrival Form (Varış Belgesi) (Erişmek için tıklayınız…)

Hareketliliğin gerçekleştirileceği kuruma / işletmeye varıldığında, gidilen üniversitenin koordinatörlüğünden belgenin doldurularak Koordinatörlüğümüze e posta ile ulaştırılması sağlanmalıdır.Hareketlilik Faaliyetini Tamamlayan Öğrencilerin Döndükten Sonra Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

Certificate of Attendance (Katılım Sertifikası) (Örnek Belgeye erişmek için tıklayınız…)

Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini gösteren belgedir. Aslı teyit edilmek üzere, Erasmus Programı Koordinatörlüğ’ne teslim edilmelidir.

Referans Mektubu (Bölümünüzün talep etmesi durumunda)

Staj yapılacak kuruluş tarafından hazırlanır. Öğrencinin staj süresince gösterdiği performansın bir değerlendirilmesidir.

Staj Nihai Rapor Formu (E-posta adresinize gönderilecektir)

Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevirim içi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir.

Vize Fotokopisi

Pasaportunuzun vize sayfalarının fotokopilerini (ya da taramalarını) Erasmus+ Programı Koordinatörlüğü’ne teslim etmelisiniz. (Belgenin aslına bakılacaktır)
1. Yurtdışındaki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar).
2. Türkiye’deki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar).


Çevirim içi Dil Sınavı

Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin