2021-22 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Duyurusu

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM (BAHAR DÖNEMİ)
VE STAJ HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU (1 Eylül 2021)
(2021-TR01-KA131-HED-000005379 Nolu projeye ait hareketlilik duyurusudur)

 

Proje başlangıç tarihi netleştikten sonra hareketlilikler başlayacaktır. 2021 sözleşmesi kapsamında tahsis edilecek hibeler bakımından Proje başlangıç tarihi öncesi staj ve öğrenim hareketliliği için faaliyet başlangıç tarihi belirlenmesi mümkün değildir. Üniversitemiz 2021-2022 dönemi öğrenim ve staj hareketliliği için yapılan başvurular ön başvuru niteliği taşımakta olup; 2021 proje dönemi için netleşen hususlarla ilgili duyurularımız devam edecektir.

 

Başvuru Şartları

 • ZBEÜ'nün tam zamanlı öğrencisi olmak.
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4,00 yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmak. Not ortalamasını eksik ya da yanlış beyan ettiği tespit edilen öğrencilerin başvurusu geçersiz sayılır.
 • Öğrenim hareketliliği başvurusu yapacak öğrencilerin kendi bölümlerinin Erasmus+ anlaşmasının olması gerekmektedir. (güncel anlaşmalar için bkz. https://app.erasmus.beun.edu.tr/tr/euc-agreements/list) Staj hareketliliği için anlaşma olması şartı yoktur.
 • Ön lisans ve lisans programlarının hali hazırda hazırlık sınıfında okuyan veya 2020-2021 akademik yılı sonunda, 2020-2021 bahar dönemi ve 2021-2022 bahar döneminde mezun olacak öğrenciler, öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar; ancak staj hareketliliği faaliyeti için başvuru yapabilirler.
 • Bu ilan 2021-2022 bahar dönemi içindir, 2022-2023 akademik yılı güz dönemi için hareketlilik başvurusu yapılamaz. Ancak 2021-2022 bahar döneminde hareketlilik yapacak öğrenciler hareketliliklerini 2022-2023 akademik yılı güz dönemine uzatabilirler.
 • Henüz transkripti oluşmamış 1. Sınıf öğrencileri lise mezuniyet notu ile başvuru yapabilir. Lise diploma notunun en az 75 / 100 olması gerekir.
 • Öğrenci, aynı öğrenim kademesinde (lisans/lisansüstü) daha önce hareketlilik faaliyetlerinden yararlanmışsa, öğrencinin gerçekleştirdiği hareketlilik faaliyetlerinin toplam süresi 12 ayı geçemez.
 • Aynı anda hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvuru yapılabilir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması gerekli değildir. Staj ve öğrenim hareketliliği aynı tarihler arasında gerçekleşemez.
 • Öğrencilerin transkriptlerinde önceki dönem ve yıllarda başarısız oldukları derslerinin bulunması, ilana başvuru için bir engel oluşturmaz. Akademik not ortalaması dikkate alınacaktır.
 • Staj başvurusu sırasında davet mektubunu sisteme yükleyen öğrencilere +10 ek puan uygulanır.
 • Engelli öğrenciler (+10 puan), şehit ve gazi çocukları (+15 puan), 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler (+10 puan) Erasmus+ programından öncelikli olarak yararlanabilir.
 • Vatandaşı olduğu ülkeye hareketlilik yapacak öğrencilere -10 puan kesintisi uygulanır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • https://app.erasmus.beun.edu.tr adresi üzerinden doldurulmuş ve sisteme kaydedilmiş başvuru formu ve Türkçe-İngilizce transkript.
 • Staj hareketliliğine başvuran öğrenciler için staj yapılacak işletmeye/kuruma ait kabul / davet mektubu. (Letter of Acceptance/Invitation) (30 Kasım 2021 davet mektuplarının son teslim tarihidir, bu tarihe kadar Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne Davet Mektubunu teslim etmeyen ve taahhütname ve hibe sözleşmesini posta / kargo yoluyla Ofisimize ulaştırmayan öğrenciler feragat etmiş sayılacaktır).

 

 Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

 

Sınav Sürecine İlişkin Bilgiler

 • Yabancı Dil Sınavı İngilizce olarak yapılacaktır. Ancak, YDS'den 50 puan alanlar veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından herhangi birisinden YDS'ye göre en az 50 puana karşılık gelen puanı almış olan öğrencilerin yabancı dil sınavına girmeleri zorunlu değildir. Bu durumdaki öğrencilerin, ilgili belgelerini App sistemine başvuru süresi içinde yüklemeleri Eşdeğerlik Tablosu İçin http://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0
 • Sınav, yazılı (ağırlığı %75) ve sözlü (ağırlığı %25) olarak gerçekleştirilecektir.
 • Sınav 28 - 29 Eylül 2021 tarihleri arasında Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılacaktır. Yabancı dil sınavı ile ilgili bilgiler YDYO web sayfasında ilan edilecektir.
 • Yabancı dil sınavından başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ağırlıklı ortalamasının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 50/100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 50/100 olması gerekmektedir.
 • Öğrencilerin başvurularını değerlendirmede kullanılacak sıralama puanı akademik ortalama (ağırlığı: %50) ve yabancı dil notundan (ağırlığı: %50) oluşmaktadır.
 • Daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans/lisansüstü) hareketlilikten yararlanan öğrencilerden, yararlandığı öğrenim ve staj hareketliliği başına 10 (on) puan düşülecektir. Hem öğrenim hem staj faaliyetine başvuran öğrencilerin 20 Eylül 2021 saat 17:00’a kadar ilan ekindeki dilekçeyi doldurarak erasmus@beun.edu.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir. Dilekçesini verilen süre içerisinde teslim etmeyen öğrencilerin hangi faaliyetinden puan düşüleceği Koordinatörlüğün takdirinde olacaktır. Belgeye https://erasmus.beun.edu.tr/formlarbelgeler/ogrenci-ogrenim-hareketliligi.html adresinden erişilebilir.

 

Önemli Notlar

 • Bu duyuru kapsamındaki hareketlilik faaliyetleri 2021-TR01-KA131-HED-000005379 Nolu projenin süresi ile sınırlı olup, öğrenim hareketliliği için 2021-22 akademik yılı bahar ve 2022-23 akademik yılı güz dönemlerini kapsamaktadır. Staj hareketliliklerinin ise proje bitiş tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
 • Tercihler yapılırken anlaşma uyarıları ve özel şartlar dikkate alınmalıdır. Tercih değişiklikleri için 20 Eylül 2021 son tarihtir. Bu tarihten sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.
 • Bu duyuru kapsamındaki staj hareketliliği faaliyetleri proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 • Öğrenim Hareketliliği için seçilen öğrencilerin gerekli belgeleri App sistemine yüklemesinin son teslim tarihi 15 Kasım 2021 Çarşamba saat 17.00’dir. Bu tarihe kadar belgeleri sisteme yüklemeyen öğrenciler feragat etmiş sayılacaktır.
 • Yeni Tip Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103 Öğrenci/Personel Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları belgesi’ne göre, sadece fiziksel hareketlilikler hibelendirilir.
 • Bu duyuru kapsamında, çevrimiçi staj faaliyetleri kabul edilmeyecek olup öğrencilerin staj hareketliliklerini fiziksel olarak yapmaları gerekmektedir.
 • Seçilecek öğrencilere tahsis edilebilecek hibe miktarı ilgili projenin bütçesiyle sınırlı olup, başarı sıralamasına göre hibe listesi ilan edilecektir.
 • Aylık hibe miktarı ülkeden ülkeye farklılaşmakta; öğrenim hareketliliği için aylık 450-600 Euro, staj hareketliliği için aylık 600-750 Euro arasında değişmektedir. Hibe miktarları için internet sayfamızdan ayrıntılı bilgi alınabilir. (https://erasmus.beun.edu.tr/sss/ulkelere-gore.html)
 • Öğrenim hareketliliği için üniversitemize tahsis edilen hibenin yetersiz kalması durumunda fakültelere ayrılan ve Erasmus+ Anlaşma sayısına göre belirlenen tahmini kontenjan oranları aşağıda verilmiştir. Bu durumda, öğrenciler kendi fakülteleri içinde sıralamaya tabi tutulacaklardır. Kontenjanını dolduramayan fakültelerin hakları, öğrencilerin sıralama puanlarına göre diğer fakültelere kaydırılacaktır.
Fakülte Anlaşma Yüzdesi Anlaşma Sayısı Toplam Kontenjan
Mühendislik Fakültesi 36,36 52 228
Fen-Edebiyat Fakültesi 20,28 29 107
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16,78 24 104
Çaycuma MYO 9,1 13 35
Ereğli Eğitim Fakültesi 4,9 7 18
Denizcilik Fakültesi 1,4 2 6
Ereğli Turizm Fakültesi 2,79 4 18
Devlet Konservatuvarı 2,79 4 18
Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 1,4 2 6
Sağlık Bilimleri Fakültesi 1,4 2 8
İlahiyat Fakültesi 0,7 1 3
İletişim Fakültesi 0,7 1 2
Eczacılık Fakültesi 0,7 1 6
Gökçebey M.M. Çanakçı MYO 0,7 1 4

 

 • Bu ilanda yer verilemeyen konularda ZBEÜ Erasmus+ ve Serbest Dolaşım Programları Hareketlilik Yönergesi, Erasmus+ Program Rehberi, 2021 yılı Uygulama El Kitabı ve Yeni Tip Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Erasmus+ Yükseköğretim KA103 Öğrenci/Personel Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları belgesi geçerlidir. Ayrıca, daha detaylı bilgi için Koordinatörlüğümüzün https://erasmus.beun.edu.tr/ adresi incelenebilir.

 

Sonuçlara İtirazlar:

 • Yabancı Dil Sınavı Sonuçlarına İtiraz: İtirazlar, yabancı dil sınavı sonuçlarının ilanını takip eden 3 (üç) gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu’na dilekçe ile yapılır. Dilekçeler, yabancidillerbeun@gmail.com adresine süresi içerişinde iletilmelidir.
 • Seçim Sonuçlarına İtiraz: İtirazlar, seçim sonuçlarının ilanını takip eden 3 (üç) gün içerisinde Seçim Komisyonu’na dilekçe ile yapılır. Dilekçeler, erasmus@beun.edu.tr adresine süresi içerişinde iletilmelidir.

 

Not 1: Tercih edeceğiniz ya da yerleştirildiğiniz üniversitenin son aday gösterme (nomine) tarihi, son başvuru tarihi, açılacak dersler ve içerikleri ve istenilen belgeleri (Dil sertifikası, v.b.) mutlaka kontrol etmeniz gerekmektedir.

Not 2: Tercih edilen üniversitelerden birine yerleştirilmiş olmak karşı üniversiteden kabul belgesi almanızı garanti etmez ve sizi kabul edeceği anlamına gelmez. Karşı üniversitelerin hareketliliği reddetme hakkı bulunmaktadır.

 

 

   Öğr. Gör. Dr. Dinçer BİÇER

Erasmus+ Değişim Programı Kurum Koordinatörü

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin