Öğrenci Bilgileendirme Toplantısı

“DEĞİŞİMİNE HAZIR MISINIZ?”, Değişim Programları Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün 12-13, ve 20 Aralık 2012 tarihlerinde Ereğli, Merkez, Sağlık, Çaycuma ve İncirharmanı kampüslerinde düzenlendiği “Değişime hazır mısınız?” öğrenci bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Farabi ve LLP/Erasmus öğrenci değişim programlarının tanıtıldığı bu toplantılar öğrencilerden büyük ilgi gördü. Değişim Programları Koordinatör yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU,  Yrd. Doç. Dr. İlhan KARATAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN ÖZTÜRK burs imkanları ile ilgili Üniversitemizdeki gelişmeyi vurgularken hem yurtiçi öğrenci değişim programı Farabi hem yurtdışı öğrenci değişim programı LLP/Erasmus hakkında bilgiler verdiler.

Dr. HACIOĞLU, başarılı öğrencilere Farabi programları ile yurtiçinde bir veya iki dönem öğrenim fırsatı sunulacağını ifade ederken Erasmus Programı ile yurtdışında hem bir/iki dönem öğrenim fırsatı hem de en az üç ay staj yapma fırsatı sağlanabileceğini belirtti. Üniversitemizdeki değişim ile ilgili bilgiler veren Dr. HACIOĞLU 2009-10 yılında başlayan Farabi Programı ile ilk yıl 12 öğrenci giderken bu yıl 104 öğrencinin gittiğini ancak gelen öğrenci sayılarının çok az olduğunu belirtti. Benzer şekilde daha eski olan Erasmus öğrenci hareketliliğinden 2005-06 yılında iki öğrenci ile değişime başladığı ve 2012-13 yılında 38 öğrenim 25 staj bursu verileceği belirtildi.Yurtiçinde 60’ın üzerinde Yükseköğretim Kurumu ile Farabi Anlaşmamız bulunduğunu ve öğrencilerin bir ya da iki dönem yurtiçi değişim faaliyetinden faydalanırken aynı zamanda da bu yıl belirlenen rakamlara göre karşılıksız olarak aylık 390 TL burs alacağını belirten Dr. KARATAŞ, geçen yıl yapılan 414 başvurudan 32 farklı üniversitede 104 öğrencinin bu imkandan yararlandığını ve 21 öğrencinin de çeşitli bölümlere geldiğini vurguladı. Farabi Programına not ortalaması Önlisans-Lisans 2.00/4.00, Lisansüstü 2.5/4.00 olan tüm öğrencilerin başvurabileceği ve geçen yıldan itibaren başvuruların e-kampüs yardımıyla elektronik ortamda yapıldığı belirtildi. Başvuruların detayları ile birlikte değerlendirme sistemi de açıklandı. Öncelikle bu programın bir değişim bursu olduğunu ve derslerin mümkün olduğu kadar bölüm koordinatörleri ile birlikte seçilmesi gerektiği üzerinde durulurken Ereğli Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Meslek Yüksekokullarının bu programdan yararlandığı vurgulandı.

Dr. AYDIN ÖZTÜRK de LLP/Erasmus Programı hakkında detaylı bilgiler verirken bu burs kapsamının sadece Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu ve Üniversitemizin hali hazırda 19 ülke, 54 üniversite ve 71 farklı bölüm ile ikili anlaşmamız bulunduğunu belirtti. Anlaşma prensibinin Farabi Programı ile benzerlik gösterdiğini ancak LLP/Erasmus programında anlaşmaların üniversiteler değil bölümler arasında yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. AYDIN ÖZTÜRK kontenjanlar çerçevesinde tüm öğrencilerin hem öğrenim hem de staj faaliyetinden yararlanalabileceğini belirtti. Aynı Farabi programında olduğu gibi bu programdan bir kez yararlanabileceğini belirtilirken hem öğrenim hem staj bursu alınabileceğini vurguladı. Burs miktarlarının ülke bazında yaşam masraflarına göre farklılık gösterdiği ve örneğin burs miktarının Bulgaristan’da € 281 iken, İngiltere’de € 602 olduğu vurgulandı. Programa başvurabilmek için Önlisans-Lisans öğrencilerinin 2.20/4.00, Lisansüstü öğrencilerinin 2.5/4.00 not ortalamalarına sahip olmaları gerektiği belirtilirken yabancı dil sınavı ile birlikte belirlenecek başarılı öğrencilerin bu programlardan yararlanılabileceği vurgulandı. Dr. AYDIN ÖZTÜRK öğrencilerin hem başvuru hem de değişimi tamamladıktan sonra yapacakları ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Şimdiye kadar programdan ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğrencilerinin yararlandığını ve ülkeler arasında Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İngiltere çoğunlukla tercih edildiğini vurgulayan Dr. AYDIN ÖZTÜRK önümüzdeki dönemlerde diğer Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların da bu programdan yararlanması için çaba harcadıklarını belirtti.

Bilgilendirme sunumları ile birlikte öğrencilerden gelen sorularını cevaplayan Değişim Programları Koordinatör Yardımcıları katılımların yoğun olduğu toplantılardan olumlu gelişmeler aldıklarını vurguladılar. Aynı zamanda merkez kampüste yapılan daha önce bu programdan yararlanan öğrencilerimiz Gülhan USTABAŞ KAYA, Songül KAHYA, Ezgi SERTTAŞ, Uğur HASÇELİK ve Hakan ŞENKAL deneyimlerini paylaşırken karşılaştıkları zorlukları ve bu programın yaşamlarına kattığı pozitif etkiyi belirttiler. Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün gelen sorularda staj yeri bulma, kalacak yer bulma gibi bir görevinin bulunmadığı belirtilirken bu konular ile ilgili deneyimler ve izlenebilecek yollar katılımcılara aktarıldı. Derslerin İngilizce olup olmadığını soran öğrencilere genellikle ingilizce derslerin seçildiğini, gidilen üniversitelere göre hızlandırılmış kurslar alabildiği ve zaman zaman ders veren hocaların Erasmus öğrencilerine ek ders/ ödevler verdiği bilgileri paylaşıldı.

Sonuç olarak, yapılan bilgilendirme toplantıları ve öğrencilerin olumlu katılımları Değişim Programları koordinatörlüğü’nün ana hedefleri arasında “Değişime Hazır mısınız?” ilkesinin öğrencilerimizin, üniversitemizi uluslararasılaştırmada önemli rol oynayacağı umudunu vermektedir. Koordinatörlük tüm katılımcı öğrencilere başarılar dilerken birim yönetici ve öğretim elemanlarına destekleri için teşekkür eder.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin